ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ขั้นตอนการแจ้งพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ (สำหรับประชาชน และ พนักงานเจ้าหน้าที่)
แบบรายงานการแจ้งพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.จพ.2)
แบบแจ้งพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ทธ.จพ.1)
Infographic ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบนอกราชอาณาจักร
Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร
Infographic ขั้นตอนการแจ้งพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์
Infographic พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖ หรือเป็นซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง
การขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
การรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๓)
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๒)
รับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นออกนอกราชอาณาจักร(ทธ.จ.๔)

SLOT DEPOSIT PULSA

Pod Mod elektronik sigara Rulet Oyna canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com www.diyarbakirescort.com turkce altyazili porno hd porno telefonda sex porno Huluhub.com Mersin Escort istanbul escort izmir escort bayan