การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2559
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2558
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2557
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2556
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2555
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2554
 

การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2553

การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2552
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2551
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2550
 
 
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2549