กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณีรับรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี