กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมวิชาการธรณีไทย GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี