กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

กรมทรัพยากรธรณี ได้รับรางวัล Gold Award ด้านการเผยแพร่บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566