กรมทรัพยากรธรณี

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อนในพื้นที่ภาคใต้

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี