กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

การนำเสนอผลงานวิชาการ

การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

Magnetotelluric Exploration Deeper insight – from theory to practice

DMR Special Talk 4th on 3 March 2023 "Magnetotelluric Exploration Deeper insight – from theory to practice" by Puwis Amatyakul, Tawat Rung-Arunwan, Chatchai Vachiratienchai, Sutthipong Noisagool, Songkhun Boonchaisuk and Weerachai Siripunvaraporn

รายละเอียด

PRELIMINARY SLIP RATES AND RECURRENCE INTERVALS FOR THE SAGAING, MAE CHAN AND NAMMA FAULTS FROM COLLABORATIVE FIELD TRAINING COURSES

"PRELIMINARY SLIP RATES AND RECURRENCE INTERVALS FOR THE SAGAING, MAE CHAN AND NAMMA FAULTS FROM COLLABORATIVE FIELD TRAINING COURSES" BY RAY WELDON UNIVERSITY OF OREGON

รายละเอียด

การวิจัยด้านวิทยาแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสู่แก่นโลก

การบรรยายพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี วันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง การวิจัยด้านวิทยาแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสู่แก่นโลก โดย อ.สุทธิพงษ์ น้อยสกุล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมรับมือสึนามิระดับชุมชน

การบรรยายพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี วันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสึนามิระดับชุมชน โดย นางสาววิศรุตา วีระสัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3

รายละเอียด

แบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัติ (AP Model) เพื่อลดผลกระทบจากพิบัติภัยดินถล่ม

การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง แบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัติ (AP Model) เพื่อลดผลกระทบจากพิบัติภัยดินถล่ม โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

รายละเอียด