กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

การประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองตามหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี