กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด