กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – กองธรณีวิทยา

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองธรณีวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองธรณีวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด