กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด