กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด