กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – กองเทคโนโลยีธรณี

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองเทคโนโลยีธรณี ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองเทคโนโลยีธรณี ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด