กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด