กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด