กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด