กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – สำนักงานเลขานุการกรม

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด