กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม – กองทรัพยากรแร่

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองทรัพยากรแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2. PPT รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองทรัพยากรแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด