กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

การฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน วันที่ 16-17 ก.พ. 66

การเขียนหนังสือราชการ ทธ. 66 P.1

การเขียนหนังสือราชการ ทธ. 66 P.2