กรมทรัพยากรธรณี

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PDF Title