กรมทรัพยากรธรณี

การวิจัยด้านวิทยาแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสู่แก่นโลก