กรมทรัพยากรธรณี

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทรัพยากรแร่ ร่วมแต่งกายเสื้อสีเหลืองทุกวันจันทร์