กรมทรัพยากรธรณี

คู่มือกระบวนการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ Link เพื่อเพิ่มเพื่อนทาง Line "วิเคราะห์แร่และหิน"

ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน ได้ในเอกสารประกอบ