กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

คู่มือประชาชน

สถิติ การให้บริการตามคู่มือประชาชน

ดูไฟล์ PDF

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดูไฟล์ PDF

ขั้นตอนการแจ้งพบ ทั้ง 2 กรณี

ดูไฟล์ PDF

ทธ.จพ.1_แจ้งพบ_ผู้พบ ต่อ อบต

ดูไฟล์ PDF

ทธ.จพ.2_รายงานแจ้งค้นพบ_อบต ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

ดูไฟล์ PDF