กรมทรัพยากรธรณี

ค้นพบฟันไดโนเสาร์ ‘ไทแรนโนซอรอยด์แรกเริ่ม’ ญาติเก่าแก่ของ T.rex