กรมทรัพยากรธรณี

ค้นพบฟันไดโนเสาร์ “ไทแรนโนซอรอยด์แรกเริ่ม” ญาติเก่าแก่ของ T.rex