กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศกับการพัฒนาประเทศ

งานจริยธรรม

ด้านธรณีวิทยา