กรมทรัพยากรธรณี

เอกสารและรายงานด้านธรณีวิทยา

เส้นทางสู่อุทยานธรณีโลก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)

ดูไฟล์ PDF

อุทยานธรณี (Geopark)

ดูไฟล์ PDF

เกาะตะรุเตา (Tarutao Island)

ดูไฟล์ PDF

แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

ดูไฟล์ PDF

เรื่องหินสำหรับระดับมัธยมตอนต้น

ดูไฟล์ PDF

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ภาคเหนือ

ดูไฟล์ PDF

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูไฟล์ PDF

ถ้ำเลสเตโกดอน

ดูไฟล์ PDF

ตัวอย่างอ้างอิงทางธรณีวิทยา

ดูไฟล์ PDF

เรื่องหินสำหรับเด็กชั้นประถมปลาย

ดูไฟล์ PDF

ขั้นตอนการสำรวจและทำแผนที่ธรณีวิทยา

ดูไฟล์ PDF

ธรณีวิทยาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ดูไฟล์ PDF

เอกสารประกอบภาพ ชุดที่ 1 ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF

ธรณีวิทยากายภาพพื้นทะเลอ่าวไทยตอนบน

ดูไฟล์ PDF

ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหว้ด

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม

ด้านธรณีวิทยา