กรมทรัพยากรธรณี

โครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย

โครงการความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน ไทย – มาเลเซีย The Malaysia-Thailand Border Joint Geological Survey Project (สรุปสาระสำคัญระหว่างปี พ.ศ. 2543-2566)

ดูไฟล์ PDF

สรุปผลการประชุม การประชุมคณะทำงานร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียครั้งที่ ๓๖ (The 36th Malaysia-Thailand Border joint Geological Survey Working Group Meeting) ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ดูไฟล์ PDF
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

GEOLOGY OF THE GUBIR-SADAO TRANSECT AREA ALONG THE MALAYSIA – THAILAND BORDER

ดูไฟล์ PDF
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

GEOLOGY OF THE BATU MELINTANG-SUNGAI KOLOK TRANSECT AREA ALONG THE MALAYSIA – THAILAND BORDER

ดูไฟล์ PDF
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

GEOLOGY OF THE PENGKALAN HULU-BETONG TRANSECT AREA ALONG THE MALAYSIA-THAILAND BORDER

Geological papers volume 7

ดูไฟล์ PDF
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

GEOLOGY OF THE BUKIT BATU PUTEH-SATUN TRANSECT AREA ALONG THE MALAYSIA-THAILAND BORDER

Geological Papers volume 8

ดูไฟล์ PDF
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

GEOLOGY OF THE BELUM – HALA TRANSECT AREA ALONG THE MALAYSIA–THAILAND BORDER

Geological papers volume 9

ดูไฟล์ PDF
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

LITHO-AND BIOSTRATIGRAPHIC CORRELATIONS OF CHERT BEDS IN VARIOUS ROCK UNITS ALONG THE MALAYSIA-THAILAND BORDER

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม

ด้านธรณีวิทยา