กรมทรัพยากรธรณี

ถ่ายทอดสด รายการข่าว 3 มิติ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 (ข่าวสามมิติ นาทีที่ 33)