กรมทรัพยากรธรณี

ทธ.ร่วมงาน “กีฬาสี ทส.ประจำปี พ.ศ.2567”

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี