กรมทรัพยากรธรณี

ทธ. ลงพื้นที่สํารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ โดโลไมต์ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์