กรมทรัพยากรธรณี

ทำไม! ทุเรียนภูเขาไฟ ถึงอร่อย ไขคำตอบด้วย “ธรณีวิทยา”