กรมทรัพยากรธรณี

ความรู้ทั่วไปด้านธรณีพิบัติภัย

รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียง กรมทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน

ดูรายละเอียด

ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ดูรายละเอียด

แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลัง

ดูรายละเอียด

หลุมยุบ

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย