กรมทรัพยากรธรณี

ภูเขาไฟระเบิด และอื่นๆ

ภูเขาไฟระเบิด (Volcano Eruption)

สาเหตุการเกิดภูเขาไฟระเบิด

วงแหวนภูเขาไฟ

เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด

มาตราการป้องกันภัยจากภูเขาไฟระเบิด

ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ"

ดูไฟล์ PDF

เว็บไซต์ความรู้เรื่องภูเขาไฟ (ต่างประเทศ)

ไปยังเว็บไซต์

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย