กรมทรัพยากรธรณี

ภารกิจด้านธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับประเทศ)

ดูรายละเอียด
  • บัญชีรายชื่อพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
  • สมุดแผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับจังหวัด)

ดูรายละเอียด

เฉพาะพื้นที่

ข้อมูล 3D point cloud TLS

การสำรวจธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว

แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 16 กลุ่มรอยเลื่อน

ดูรายละเอียด

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย

ดูรายละเอียด

แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

ดูรายละเอียด

แผนที่จุดรวมพลชั่วคราวและอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว

ดูรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของ 16 กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง

ดูรายละเอียด

รายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย