กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว

การสำรวจธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว

แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 16 กลุ่มรอยเลื่อน

ดูรายละเอียด

แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย

ดูรายละเอียด

แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

ดูรายละเอียด

แผนที่จุดรวมพลชั่วคราวและอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว

ดูรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของ 16 กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง

ดูรายละเอียด

รายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน (ปี 2557)

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย