กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

การสำรวจธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับประเทศ)

ดูรายละเอียด
  • บัญชีรายชื่อพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
  • สมุดแผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม

แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ระดับจังหวัด)

ดูรายละเอียด

เฉพาะพื้นที่

ข้อมูล 3D point cloud TLS

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย