กรมทรัพยากรธรณี

การจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน

การจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน

ดูรายละเอียด

รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย