กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

การสำรวจธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ

แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (ระดับประเทศ)

ดูรายละเอียด

แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (ระดับจังหวัด)

ดูรายละเอียด

แผนที่พื้นที่ความเสี่ยงหลุมยุบ

ดูรายละเอียด

บัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ

ดูรายละเอียด

ข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบ GIS.DMR

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม

ด้านธรณีพิบัติภัย