กรมทรัพยากรธรณี

นักบรรพชีวินวิทยา ค้นพบ ฟันไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรอยด์แรกเริ่ม ญาติเก่าแก่ของ T.rex