กรมทรัพยากรธรณี

บ.บำรุงธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

บ.บำรุงธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายธวัชชัย รักษา เครือข่ายฯ