กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในตำแหน่งนิติกร ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์