กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polocy)

PDF Title