กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศงดให้บริการวิเคราะห์บางรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี