กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง