กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุงานศิลป์ เพื่อจัดทำตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง