กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง