กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ระบบรีเวอร์สออสโมซิส ๒ อุณหภูมิ (น้ำร้อน – น้ำเย็น) จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง