กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดนิทรรศการพร้อมงานพิมพ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง